Dziękujemy za zainteresowanie Konkurs Cydrów Domowych organizowanym przez Mazowiecki Oddział PSPD, Warszawa.

System recpcji piwa na konkursy piw domowych. Załóż konto, dodawaj lub modyfikuj swoje zgłoszenia.

Dziękujemy i życzymy powodzenia wszystkim, którzy wysłali zgłoszenie na Konkurs Cydrów Domowych !

Obecnie jest 25 zarejestrowanych zgłoszeń 30 zarejestrowanych uczestników, sędziów, i stewardów.

11:19, obecnie jest 14 otrzymanych i przetworzonych zgłoszeń (ta liczba będzie się zmieniać gdy zgłoszenia będą odbierane z punktu dostawy i weryfikowane).

Regulamin

REGULAMIN I KONKURSU CYDRÓW DOMOWYCH "POMONA" 2018

 1. Organizatorem I Konkursu Cydrów Domowych "Pomona" 2018 (dalej: Konkurs) jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-400), przy ul. Dojazdowej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362180, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: 5482625237 oraz numerze REGON: 241868278.
 2. Konkurs odbędzie się w terminie 31.05-1.06.2018 w Warszawie.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Konkurs odbywa się w kategori Cydr Wytrawny. Opisy kategorii stanowi integralną część regulaminu i dostępny jest na https://wkpd.waw.pl/wp-content/uploads/2017/11/171103-opis-stylu-Pomona-2018-2.pdf 
 1. Konkurs odbywa się zgodnie z Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa opracowanymi przez PSPD.
 2. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie certyfikowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Przemysław Iwanek.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział tylko cydr, który wytworzony został domowymi metodami przez indywidualnych cydrowników domowych lub w kooperacji.
 2. Każdy cydrownik lub kooperacja mogą zgłosić tylko jeden cydr.
 3. Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie obowiązany jest do rejestracji na stronie http://pomona.pspd.org.pl. Po wygenerowaniu etykiety cydrownik zobowiązany jest do stałego naklejenia jej na każdą z butelek cydru wysyłanego na konkurs w taki sposób, aby nie zakryć kodu umieszczonego na etykiecie. Rejestracja odbędzie się od 1 maja do 22 maja 2018 r.
 4. Cydr zgłoszony do konkursu należy dostarczyć na adres:

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
ul. Czerniakowska 126a lok. 4, 00-454 Warszawa
+48 533 333 476

obowiązkowo z dopiskiem: Pomona

w ilości 3 butelek o pojemności 0,5 l lub mniejsze w ilości zapewniającej 1,5 l cydru. W przypadku butelek o większej pojemności zobowiązany jest do dostarczenia 3 butelek piwa.
Możliwe jest dostarczenie osobiste po wcześniejszym umówieniu terminu na biuro@pspd.org.pl

 1. Paczki z cydrami można także dostraczać z piwami na I Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych
 2. Butelki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń, za wyjątkiem etykiety wygenerowanej przez system zgłoszeniowy. Dopuszczone zostaną butelki z oznaczeniami na kapslach. Etykietę wygenerowaną przez system zgłoszeniowy należy umieścić trwale na butelce przy pomocy taśmy bezbarwnej (owijając butelkę z etykietą taśmą) tak, aby nie zakryć kodu QR oraz kodu paskowego wydrukowanego na etykiecie. 
 3. Udział w Konkursie jest płatny. Opłacie podlega zgłoszenie cydru w kategorii. Opłata wynosi 12,00 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 15,00 zł dla pozostałych osób. W przypadku kooperacji kilku cydrowników domowych są oni traktowani jako członek Stowarzyszenia jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia. Członkowie PSPD mogą skorzystać z kody rabatowego „PSPD”, który należy wpisać w systemie zgłoszeniowym w sekcji „opłać wpisowe/kwota po zniżce” po zalogowaniu się na swoje konto.
 4. Opłaty należy dokonać do dnia 25 maja 2018 r. na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych:

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych

Ul. Dojazdowa 2

43-400 Cieszyn

82 1540 1287 2001 6200 5272 0002

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów.

 1. W tytule przelewu należy wpisać: Pomona + imię i nazwisko cydrownika(w przypadku kooperacji należy wskazać nazwisko jednego cydrownika, a jeśli korzysta się ze zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia) + informacje o byciu członkiem PSPD. (przykładowo: Pomona, Mateusz Puślecki, TAK).
 2. W razie wątpliwości dotyczących kategorii konkursowych lub zgłoszenia i dostarczenia piwa prosimy o kontakt do organizatora: przemyslaw.iwanek@pspd.org.pl 
 3. O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do 25 maja 2018 r.
 4. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.
 5. Informacja o trzech najlepszych cydrach zostanie ogłoszona publicznie podczas I Festiwalu Piwowarów Domowych, który odbędzie się w sobotę 16 czerwca, w lokalu Babka do wynajęcia w Warszawie, ul. Młocińska 5/7.
 6. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 cydry, Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnicy otrzymają upominek.
 7. Eliminacje zoastaną przeprowadzone jeżeli ilość zgłoszonych cydrów przekroczy ilość 10.
 8. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie miejsce cydr zajał u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych cydrów.
 9. Wyklucza się możliwość wystawienia cydru do Konkursu przez jurora, który będzie oceniał cydry w Konkursie.
 10. Uczestnicy konkursu na prośbę organizatora zobowiązują się do udostępnienia szczegółowej receptury cydru, a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.

Nagrody

NAGRODAMI UFUNDOWANYMI PRZEZ SPONSORÓW BĘDĄ BONY ZAKUPOWE DO SKLEPU DLA CYDROWNIKÓW MARXAM ENOLOGY.

25. Każdy cydrownik, którego cydr weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego cydru i ewentualnymi uwagami jurorów.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

Data i lokalizacja konkursu

WAW Eliminacje I
Czerniakowska 126A/4, Warszawa
czwartek, 31 maja 2018 10:00

WAW Eliminacje II
ul. Czerniakowska 126A/4, 00-454 Warszawa
piątek, 1 czerwca 2018 10:00

WAW Finał
ul. Czerniakowska 126A/4, 00-454 Warszawa
sobota, 2 czerwca 2018 10:00

Organizatorzy konkursu

Skontaktuj się z organizatorami poprzez Kontakt.

 • Przemysław Iwanek — Szef Jury
 • Mateusz Puślecki — Organizator, Kwestie Systemu Rejestracji I Opłat

Sponsorzy

Mazowiecki Oddział PSPD oraz współpracujący z nami sponsorzy podczas Konkurs Cydrów Domowych .

Marxam Enology
 
Marxam Enology